ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนตุลาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนกันยายน 2563
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนสิงหาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนมิถุนายน 2563
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนเมษายน 2563
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนมีนาคม 2563
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนมกราคม 2563
สำนักงานแขวงทางหลวงยโสธร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถเครน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 มกราคม 2563
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนธันวาคม 2562
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดยโสธรประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 < 1 2