รองอธิบดีกรมการจัดหางานร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต  ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานการอบรม พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอบรม