อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย ระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย ระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานประชุมร่วมกับ นางสาวคาร์ลี่ พาทริด รองอธิบดีกรมการเกษตรออสเตรเลีย กระทรวงการต่างประเทศ ประธานฝ่ายออสเตรเลีย เพื่อหารือโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม