รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัทฯ

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.50 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ชิโคนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการนำเข้าวัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ เพื่อผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์  โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมตรวจเยี่ยมในครั้งนี้