วันที่ 5 สิงหาคม 2559

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2559
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร
ร่วมรณรงค์ ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่น ตลอดเดือนสิงหาคม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559