อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 1/2566
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่เป็น Best Practice
นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ก้าวสู่ปีที่ 56 ช่อง 7HD โอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เพื่อนำไปบริจาคให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
กกจ. ประชุมการให้บริการกระบวนงานการรับแจ้งจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

 1 2 3 >  Last ›