ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา RSS  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
28-10-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
28-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานชับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
28-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานชับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
28-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ห้างหุ้นสว่นจำกัด จักรคลีน เซฟตี้ (ให้บริการ)
28-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากรีนเนท จำกัด
28-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากรีนเนท จำกัด
28-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิทย์สรัช รัตนเดช
29-08-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌค 3407 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด
29-08-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮษ 597 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี คาร์เซอร์วิส จำกัด
29-08-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
29-08-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านอารีมา 24 สเตชั่นเนอร์รี่
29-08-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย
11-07-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อแบบทองเหลืองกลัดกรด จำนวน 1 รายการ และจัดทำตรายาง จำนวน 22 อัน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากรีนเนท จำกัด
29-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสพอาดอาคาร ณ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 โดยวีธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจเอสพี คลีนนิ่ง จำกัด (ให้บริการ)
22-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
21-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตามโครงการให้บริการจัดหางานแก่กลุ่มคนพิเศษ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นายพงศกร ขัติปัญญา
20-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกรมการจัดหางาน โดยวีธีเฉพาะเจาะจง นายวิทย์สรัช รัตนเดช
17-06-2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวีธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.สมาร์ท ซัพพลาย