แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ตามมติ ครม. 13 ก.ค. 2564