ครม. มีมติ ขยายระยะเวลา

 

กรมการจัดหางานขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ นำคนต่างด้าวกลุ่มมติ ครม. วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทำประกันสุขภาพ และยื่นขออนุญาตทำงาน (บต.48) ผ่านระบบออนไลน์ https://e-workpermit.doe.go.th/ ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564