กระทรวงแรงงานแจง ! มีการกวดขันจับกุมแรงงานเมียนมาขับสามล้อแดงแย่งอาชีพคนไทยย่านแม่สอด

 

กระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาประกอบอาชีพขับขี่สามล้อแดงรับ-ส่งผู้โดยสารชาวเมียนมาในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าได้มีการจับกุมดำเนินคดีแรงงานดังกล่าวแล้ว 28 ราย ข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าวไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่ทำงานและเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งการประกอบอาชีพรับจ้างขับขี่ยานยนต์มีความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการชะลอบทลงโทษ แต่หากแรงงานมีใบอนุญาตทำงานแต่ทำงานผิดประเภทและสถานที่ตามที่ได้รับอนุญาตสามารถจับกุมดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย เพราะไม่เข้าข่ายการยกเว้น

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวว่าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเข้ามาประกอบอาชีพขับขี่สามล้อแดงรับ-ส่งผู้โดยสารชาวเมียนมาในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำให้ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างคนไทยชุมชนสองแควได้รับความเดือดร้อน มีรายได้ลดลงว่าการประกอบอาชีพรับจ้างขับขี่สามล้อแดงดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นงานห้ามคนต่างด้าวทำ ตามประกาศกำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 คืองานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล ยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ ซึ่งก่อนหน้าที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคำสั่งที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ให้ชะลอการลงโทษในมาตรา 101 102 119 และ 122 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น กรมการจัดหางาน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาแม่สอดได้มีการสนธิกำลังร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเข้าตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาแล้วจำนวน 28 ราย โดยดำเนินคดีในข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าวไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่ทำงานและเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต” ส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดดำเนินคดีต่อไป แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างชะลอการลงโทษดังกล่าว ดังนั้นจึงไม่อาจดำเนินการจับกุมตามความผิดมาตรา 101 (งานห้ามคนต่างด้าวทำ) ได้

นายวรานนท์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก สาขาแม่สอดจะได้ร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าว หากพบว่ามีใบอนุญาตทำงานแต่ทำงานแตกต่างจากประเภทงาน นายจ้าง ท้องที่หรือเงื่อนไขในการทำงาน ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน จะมีความผิดตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ตามมาตรา 121 กล่าวคือ มีใบอนุญาตทำงานประเภทอื่นและมาขับรถสามล้อแดงจะมีความผิด สามารถดำเนินคดีได้ตามกฎหมายต่อไป

ที่มา : www.doe.go.th