สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและคนพิการต่อยอดอาชีพ Grab Driver RSS

 

สามารถสมัครสมาชิกโดยกดไปที่รูปภาพหรือสแกน QR CODE

สมัคร