ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
รมว.แรงงาน จัดแนะแนวอาชีพออนไลน์ระหว่างกักกันตัวหลังแรงงานไทยเดินทางกลับจากทำงานต่างประเทศ New
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 New
"อาชีพและทักษะที่ตลาดแรงงานตัองการในอนาคต" New
ประกาศจังหวัดนครพนม บัญชีผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine : AQ) และอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการกักกันสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยวิธีการสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการการฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021
ข่าวประสัมพันธ์ "กระทรวงแรงงานไต้หวันจัดทำใบอนุญาตทำงานและใบเพิกถอนอนุญาตทำงานฉบับภาษาแม่สำหรับแรงงานต่างชาติ"
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคน่า 2019
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
จัดหางานสุพรรณแจ้งขยายเวลาดำเนินการของแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63
ขอความร่วมมือนายจ้างงดรับแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานไต้หวัน จัดทำใบอนุญาตทำงานและใบเพิกถอนอนุญาตทำงานฉบับภาษาแม่
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมา
รมว.แรงงาน สั่งเฝ้าระวัง และตรวจสอบคนต่างด้าวลักลอบเข้าประเทศไทยและทำงานผิดกฎหมาย
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ขยายเวลาการจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) และการตรวจโควิด-19 ถึง 16 มิถุนายน 2564
 1 2 3 >  Last ›