ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารและหนองคาย
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านตรวจคนหางานนครพนมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับหมวดสาขาอาชีพแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น (Specified Skilled Worker)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุและผู้พิการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุและคนพิการต่อยอดอาชีพ Grab Driver
มาตราการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ข้อมูลแรงงานเดินทางไปต่างประเทศ ประจำเดือนมกราคม 2565
กระทรวงแรงงาน รับแรงงานไทย 61 ชีวิตลี้ภัยสงครามยูเครน เตรียมเงินเยียวยาสมาชิกกองทุนฯ 54 ราย
กระทรวงแรงงาน แจงกรณีสมาชิกกองทุนฯ ไม่ได้รับเงิน เหตุพ้นระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี
แรงงานไทยล็อต 2 ลี้ภัยสงครามยูเครนถึงไทย รมว.เฮ้งกำชับกรมการจัดหางานมอบเงินถึงมือ
รมว.สุชาติ ห่วงนายจ้างขาดแรงงาน แนะต่างด้าวตามมติครม. 13 ก.ค. 64 เร่งทำบัตรชมพู ภายใน 31 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ระบบติดตามใบอนุญาตทำงาน(บต.39) สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม”
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างของนายจ้าง/สถานประกอบการที่มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยทดแทนแรงงานต่างด้าวเพื่อทำการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ
 1 2 3 >  Last ›