ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนมิถุนายน 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 1/ 2563
ปูพรม สแกนการทำงานของคนต่างด้าว ในสถานประกอบการ ทุกพื้นที่
กกจ. เข้ม ต่างด้าว แย่งอาชีพคนไทย
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือน พฤษภาคม 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางรายปี 2562
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
กระทรวงแรงงาน เดินหน้าช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบปัญหาการทำงานในไทย เผย ให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวผ่านศูนย์ร่วมบริการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 27,000 ราย
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ประจำเดือนเมษายน 2563
ปลัดแรงงาน’ ห่วงใยแรงงานไทยถูกลอยแพใน อุซเบกิสถาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์-การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีโอกาสร่วมชิงรางวัลต่างๆ มากมาย
กรมการจัดหางานเร่งเตรียมความพร้อมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
ระงับการจัดส่งคนไทยไปเก็บผลไม้ป่า ที่ ฟินแลนด์และสวีเดน
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมีนาคม 2563
มาตราการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจาก ราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้า
ขยายเวลาการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมของนายจ้าง และผู้ประกันตน
กกจ.เผย ความคืบหน้าต่ออายุแรงงานต่างด้าว
 1 2 3 >  Last ›