ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศอนุกรรมการการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM JAPAN ปี 2562 ครั้งที่ 1 เพศหญิง New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์กับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า New
ระวังถูกหลอกลวงโดยการชักชวนไปทำงานภาคเกษตรในประเทศแคนาดา
วันนัดพบแรงงานสงขลา ปี 2562
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
สำนักงานธนารักษ์พื่นที่ลพบุรี
รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 1 เพศหญิง รับสมัครวันที่ 14-16 มกราคม 2562
สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในใต้หวันกับนายจ้างบริษัท DE LICACY INDUSTRIAL CO.,LTD.
ประชาสัมพันธ์การร้องทุกข์ของคนหางานกรณีขอค่าบริการและค่าใช้จ่ายคืนจากบริษัทจัดหางานเบสท์ เพอร์เฟคท์ จำกัด
ขอเชิญ ประชาชาชน คนหางาน เข้าร่วม งานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฏร์ธานี ขอประชาสัมพันธ์ งานนัดพบแรงงาน ณ ห้างบิ๊กซี (สาขาสุราษฯ) ในวันที่ 19 มกราคม 2562
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนตุลาคม 2561
ท่านอธิบดีกรมการจัดหางาน นางเพชรรัตน์ สินอวย เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์แรกรับฯจังหวัดหนองคาย
ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศ!! รับสมัครผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการ เข้าไปจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน
ประชาสัมพันธ์การร้องทุกข์ของคนหางานกรณีขอค่าบริการและค่าใช้จ่ายคืนจากบริษัทจัดหางานเบสท์ เพอร์เฟคท์ จำกัด
ข่าวดี!! คนพิการมองหาสถานที่จำหน่ายสินค้า/บริการ แจ้งความประสงค์ได้ที่..จัดหางานเชียงใหม่ ศาลากลาง ชั้น 1
เตือน!! นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าว..การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่
ที่ประชุม กนร. เห็นชอบเปิดศูนย์เก็บข้อมูลแรงงานชั่วคราวทางการเมียนมา ที่ สมุทรสาคร
 1 2 3 >  Last ›