ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
เรือนจำกลางรับสมัครคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามมาตรา 35 จำนวน 1 คน
กรมการจัดหางาน จับมือ ธ.กรุงเทพ จัดทำ TOEA Application บนสมาร์ทโฟน ให้บริการข้อมูลข่าวสารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนสิงหาคม 2561(Info)
TOEA แอปพลิเคชั่น สำหรับผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ ๓
1-4 กันยายน 2561 รับสมัครไปทำงานประเทศไต้หวัน
“บิ๊กป้อม” ลั่น ! การแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงต้องรอบคอบ เพราะเกี่ยวข้องกับปัญหา IUU
รับสมัครและคัดเลือกคนหางาน ไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 13
Canon รับสัมครพนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 500 อัตรา วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี
จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตรวจ จับ ปรับ จริง!!!
ประชาสัมพันธ์การปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติ
โค้งสุดท้าย..แรงงานต่างด้าว เร่งพิสูจน์สัญชาติและขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 มิ.ย. 61 นี้เท่านั้น !!
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 7)