ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
แรงงานต่างด้าวเข้า - ออกงาน ต้องแจ้งกรมการจัดหางาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท New
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การแจ้งคนต่างดาวออกจากงานออนไลน์ New
บิ๊กแรงงานห่วงคนไทยถูกลอยแพในต่างแดน สั่งคุมเข้มตรวจสอบ จับกุมผูักระทำผิด New
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร เชิญชวนแรงงานอกระบบและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมฝึกอาชีพ "การทำผ้ามัดย้อม" New
เตือนแรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน ต้องแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดทราบ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ สุงสุด 20,000 บาท New
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 New
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนมีนาคม 2562 New
แรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน ต้องแจ้งกรมการจัดหางาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท New
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลับบ้าน 5 - 16 เม.ย.2562 กว่า 200,000 คน New
ขอเชิญสมัครงาน “วันนัดพบแรงงาน”….ด่วน! New
แรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน ต้องแจ้งกรมการจัดหางาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท New
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม New
แรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน ต้องแจ้งกรมการจัดหางาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท New
ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า New
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง รับสมัครบุคลากร New
ข้อควรระวังก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ New
หน้าที่และข้อควรรู้ของนายจ้างตามกฎหมาย พรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 2560 New
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ กลับบ้าน 5 - 16 เม.ย.2562 กว่า 200,000 คน New
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี(Special EPS-TOPIK) ครั้งที่24
วันนัดพบแรงงาน 1 พฤษภาคม 2562
 1 2 3 >  Last ›