ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ New
ขยายเวลาการจัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) และการตรวจโควิด-19 ถึง 16 มิถุนายน 2564 New
กรมการจัดหางาน บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื่อ โควิด-19 New
กระทรวงแรงงาน แนะนายจ้างและคนต่างด้าวอย่าตื่นตระหนก หมั่นติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง New
กระทรวงแรงงาน ส่ง 252 แรงงานไทย ทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล New
มติ ครม. 7 เม.ย. 64 ขยายระยะเวลาการตรวจโควิด 19 และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ถึง 16 มิ.ย. 64 กรณีคนต่าวด้าว
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงแรงงาน ส่ง 252 แรงงานไทย ทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 10)
กระทรวงแรงงาน ย้ำมาตรการ ส่งออกแรงงานช่วงโควิด เน้นความปลอดภัยแรงงานเป็นอันดับแรก
แจ้ง...กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หยุดให้บริการประชาชนที่มารับบริการ ในวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.00 เป็นต้นไป
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เห็นชอบแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว 6 ชุด
กระทรวงแรงงาน เผยมาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปกาตาร์ ช่วงโควิด - 19
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ประจำเดือนเมษายน 2564
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เห็นชอบแต่งตั้งชุดติดตามและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว 6 ชุด
กระทรวงแรงงาน เผยปีงบ 64 คนหางานได้บรรจุงานทั่วประเทศแล้ว 152,158 คน
รมว.แรงงาน เตือนภัย นายหน้าเถื่อน ตุ๋นคนหางานอ้างส่งไปทำงานต่างประเทศได้
กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างกำชับแรงงานต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
ก.แรงงาน เตรียมตำแหน่งงานว่าง 2 แสนอัตรา รองรับคนว่างงานทั่วประเทศ
 1 2 3 >  Last ›