ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
จัดหางานเชียงใหม่ เตือนคนไทย หวั่นถูกลวงไปทำงานและเรียนในไต้หวัน New
ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงานสงขลา วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลา
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง ราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตามโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานของรัฐ
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการเพื่อทำสัญญา ตามมาตรา 35 (การจำหน่ายสินค้าหรือบริการ)
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม)
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา
การอบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสำหรับรอบการประเมินครั้งที่ ๒ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ในเครือเจริญโภคภัณฑ์) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารพร้อมรับประทาน เช่น ขนมจีบ ซาลาเปา ข้าวกล่อง มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน โดยเปิดรับสมัครพร้อมสัมภาษณ์งาน ในวันที่ 29 พ.ค. 2562 เวลา 09.00-14.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๗
เตือนคนไทยไปทำงานเกาหลีโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว เสี่ยงถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist)
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 24
ขอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในหารให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบจัดทำร่างกฎกระทรวง
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์การ IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 3 เพศชาย
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลี(Special EPS-TOPIK) ครั้งที่24
สำนักงานพระพุทธศาสนา รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 2 เพศชาย
กรมการจัดหางาน รับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2562 ครั้งที่ 3 เพศชาย
 1 2 3 >  Last ›