ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านตรวจคนหางานนครพนมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) RSS