ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี
กรมการจัดหางาน เตือนแรงงานต่างชาติ ทำผิด ม. 112 มีสิทธิถูกเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน
การยื่นเอกสารเพิ่มเติมในระบบต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (4 สัญชาติ) ทางอิเล็กทรอนิกส์
บันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศมาเลเซีย
เชิญชวนนายจ้าง/สถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีงานทำและอาชีพคนพิการ (มาตรา 33 , 34 ,35)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยื่นคำขออายุใบอนุญาตทำงาน (บต.50 อ.5)
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYIENG & FINISHING CO.,LTD.
ข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนแรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ให่้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง"
ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างบริษัท Singapore Airlines Limited
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย กับนายจ้างบริษัท KING FAHAD MEDICAL CITY
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย กับนายจ้างบริษัท AL-SHARQ POLYSTYRENE FACTORY COMPANY LTD.
ประชาสัมพันธ์ การรับใบอนุญาตทำงาน แบบ บต.48 , บต.50 อ.1 และ บต.50 อ.3 และ MOU (22 ส.ค.- 2 ก.ย.65)
ประชาสัมพันธ์ การรับใบอนุญาตทำงาน แบบ บต.48 , บต.50 อ.1 และ บต.50 อ.3 และ MOU (22-26 ส.ค.65)
ประชาสัมพันธ์ การรับใบอนุญาตทำงาน แบบ บต.48 , บต.50 อ.1 และ บต.50 อ.3 และ MOU
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี แสดงเจตนารมณ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
การดำเนินงานตาม MOU แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
ระวัง! ภัยจากการมอบอำนาจ
ระวัง! กลุ่มบุคคลไม่หวังดีให้ข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ (เพิ่มเติม 3)
 1 2 >