ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
รมว.แรงงานเตือนนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวตามมติครม. 28 ก.ย. 64 ยื่นขออนุญาตทำงานภายในกำหนด
กระทรวงแรงงาน เตือนคนไทย อย่าคิดลักลอบเป็นแรงงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ เสี่ยงโดนกักขัง บังคับทำงาน
โอกาสมาแล้ว !! กระทรวงแรงงาน รับสมัครชายไทยไปทำงาน U.A.E
SMEs ปลื้ม ลงทะเบียนร่วมโครงการฯ รัฐอุดหนุนเม็ดเงิน เกือบ 2 หมื่น 8 พันล้าน
กระทรวงแรงงาน เปิดรับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลี ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์
รมว.เฮ้ง ย้ำเส้นตาย 1 วันก่อนปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการช่วย SMEs
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีเดินหน้าสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อรักษาการจ้างงานและส่งเสริมการจ้างงานให้กับธุรกิจทุกประเภทกิจการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงงานในธุรกิจ SMEs
ประกาศ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขยายเวลาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ประกันสุขภาพ การขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน แรงงานไทย อย่าหลงเชื่อข้อมูลการรับสมัครงานทาง Social Media
ประกาศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กำหนดระยะเวลาตรวจโควิด - จัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
ประกาศ จากสำนักงานทะเบียนกลาง ระงับการจัดทำและปรับปรุงประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) ชั่วคราว ตั้งแต่ 26 เม.ย.64 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด ลดลง
เบอร์โทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง
ขอเชิญประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจ้างงานคนต่างด้าว 18 มีนาคม 2564
จังหวัดนนทบุรี เปิดให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ จัดทำบัตรประจำตัวฯ (บัตรสีชมพู) กลุ่ม บต. 23 และกลุ่มลงทะเบียนออนไลน์ บต.48
ระบบ E-Workpermit จะปิดปรับปรุงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค1 สาขาจังหวัดนนทบุรี (มติ 20 สิงหาคม 2562)
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563