ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ การรับใบอนุญาตทำงาน แบบ บต.48 , บต.50 อ.1 และ บต.50 อ.3 และ MOU (22 ส.ค.- 2 ก.ย.65)
ประชาสัมพันธ์ การรับใบอนุญาตทำงาน แบบ บต.48 , บต.50 อ.1 และ บต.50 อ.3 และ MOU (22-26 ส.ค.65)
ประชาสัมพันธ์ การรับใบอนุญาตทำงาน แบบ บต.48 , บต.50 อ.1 และ บต.50 อ.3 และ MOU
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี แสดงเจตนารมณ์เป็นจังหวัดคุณธรรม
การดำเนินงานตาม MOU แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
กระทรวงแรงงาน kick off นำเข้าแรงงานต่างด้าวตามม.64 ในพื้นที่ 8 จังหวัดติดพรมแดน
ระวัง! ภัยจากการมอบอำนาจ
ระวัง! กลุ่มบุคคลไม่หวังดีให้ข้อมูลไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ (เพิ่มเติม 3)
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
การกำหนดคิวบริการ(เพิ่มเติม 2)
การกำหนดคิวบริการ(เพิ่มเติม)
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเเจกบัตรคิวเพื่อดำเนินการในช่วง สถานการณ์การเเพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีเดินหน้าสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อรักษาการจ้างงานและส่งเสริมการจ้างงานให้กับธุรกิจทุกประเภทกิจการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงงานในธุรกิจ SMEs
ประกาศ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขยายเวลาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ประกันสุขภาพ การขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน แรงงานไทย อย่าหลงเชื่อข้อมูลการรับสมัครงานทาง Social Media
ประกาศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
กำหนดระยะเวลาตรวจโควิด - จัดเก็บอัตลักษณ์แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564
 1 2 >