ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
รายงานทางการเงินเดือน ธ.ค.65
เผยแพร่รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2565
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เผยแพร่รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฏาคม 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบ สำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น
ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์และสวีเดน
รมว.เฮ้ง เผยข่าวดี ตลาดแรงงานไต้หวันเปิดแล้ว! พร้อมรับแรงงานภาคการผลิต และภาคก่อสร้างจำนวนมาก
รายงานทางการเงินเดือน พ.ค.65
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ และในพื้นที่ห้างไกล
มาตราการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2022
ภารกิจสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
อธิบดีกรมการจัดหางาน เตือน ห้ามใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีโทษทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
มาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าสวีเดน ฤดูกาลปี 2022
รมว. เฮ้ง เชิญ ประชาชนใช้บริการของกรมการจัดหางาน ผ่านระบบ E – service
เตือนภัยคนหางาน มิจฉาชีพหลอกโอนเงินทำวีซ่าทำงานไต้หวัน ก่อนหอบเงินร่วมล้านหลบหนี
รายงานทางการเงินเดือน มี.ค.2565
รมว.สุชาติ ห่วงนายจ้างขาดแรงงาน แนะต่างด้าวตามมติครม. 13 ก.ค. 64 เร่งทำบัตรชมพู ภายใน 31 มี.ค. 65
‘นายก’ ห่วงใย คนงานในยูเครนหลังสองชุดแรกบินกลับถึงไทยแล้ว ‘ปลัดแรงงาน’ ปลอบขวัญจ่ายเงินสงเคราะห์กองทุนแก่สมาชิก 69 คน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
 1 2 3 >  Last ›