ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนมิถุนายน(2) 2562
ประกาศคณะรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๑ และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนมิถุนายน2562
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (2)
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนเมษายน2562
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนมีนาคม (2) 2562
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2562
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ (1) 2562
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนมกราคม2562 (2)
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนมกราคม2562
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนธันวาคม (1) 2561
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนธันวาคม561
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนพฤศจิกายน (3) 2561
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561(2)
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 6
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2561 ครั้งที่ 4 เพศชาย
ตำแหน่งง่านว่างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
 1 2 >