ขอนแก่น

ธงใยแมงมุม โดยกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน "กลุ่มหัตถกรรม หมู่ 6 บ้านสาวะถี"

วัตถุดิบ

1.ด้ายไหมพรมหลากสี  2.ลูกปัดหรือของตกแต่ง  3.ไม้เสียบลูกชิ้น  4.กรรไกรตัดด้าย  5.เข็มเล่มใหญ่

วิธีทำ

1.สร้างโครงของธุงใยแมงมุมด้วยไม้เสียบลูกชิ้้น

2.พันด้ายเพื่อสร้างมิติของธุงโดยเปลี่ยนสีตามใจชอบ

3.ร้อยลูกปัดเพื่อตกแต่งให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น

4.นำธุงใยแมงมุมมาประกอบเข้าด้วยกัน