รวมอาชีพอิสระจากหน่วยงาน


ภาคเหนือ           ภาคกลาง          ภาคตะวันอกเฉียงเหนือ           ภาคตะวันออก           ภาคตะวันตก           ภาคใต้                  กรุงเทพมหานคร          อาหารคาว  
อาหารหวาน      สิ่งประดิษฐ์      งานบริการ      งานเกษตร         
เชียงใหม่
ชัยนาท
กาฬสินธุ์
จันทบุรี

กระบี่
สจก.2
ทอดมัน
เชียงราย
สมุทรปราการ
ขอนแก่น
ฉะเชิงเทรา

นครศรีธรรมราช
สจก.5
ไก่ทอดลำปาง
สมุทรสงคราม
นครราชสีมา
สระแก้ว

พัทลุง
สจก.9
บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง  ลำพูน
สุพรรณบุรี
บึงกาฬ
ตราด

ยะลา

ก๋วยจั๊บน้ำข้นตาก
นครนายก
บุรีรัมย์


ตรัง

กระเพาะปลาพิษณุโลก

มุกดาหาร


สงขลา

ผัดไท

สุรินทร์
เกี๊ยวซ่า

หนองคาย
เนื้อวัว หมูย่างเกาหลี

อุดรธานี
ไส้กรอกอีสาน

อุบลราชธานี
บาร์บีคิว


ลูกชิ้นปิ้ง


ปลาหมึกย่าง