ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต. นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ก.แรงงาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการจัดหางาน (Job Demand Open Platform )
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
ประชุมตรวจเยี่ยม และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

 1 2 3 >  Last ›