ตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ฯ
จัดบูธให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแจัดบูธให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และแพลตฟอร์มไทยมีงานทำ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางกรงงาน และแพลตฟอร์ม
ปฏิบัติงานตามโครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) พื้นที่จังหวัดระยอง
ร่วมรับฟังอมตชิตตี้
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2/2566) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 1 2 3 >  Last ›