วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
สำรวจพฤติกรรมการหางานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM)
​โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน (ปีงบประมาณ 2561) พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา
จ.ระยองจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน ณ เทศบาลตำบลสำนักท้อน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
จ.ระยองจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน ณ ตลาดผลไม้วังจันทร์
จ.ระยองจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน ณ เทศบาลเนินฆ้อ

 1 2 3 >  Last ›