จังหวัดระยองจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน  ณ โรงเรียนวัดหวาย
พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรขึ้นประดิษฐานบนยอดพระเมรุมาศจำลอง ณ มณฑลพิธีสนามสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดประจำเดือนกันยายน 2560
จังหวัดระยองจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้ประชาชน ณ วัดมาบข่า
พิธีขอสถานที่และพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อจัดสร้างพระเมรุมาศจำลองสำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์

 1 2 3 >  Last ›