กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง
ประชุมตรวจเยี่ยม และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19
โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดตราด
 14 เมษายน 2564 ตรวจติดตามการปฏิบัติงานจุดตรวจถนนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
โครงการขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานสู่ตำบล หมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

 1 2 3 >  Last ›