ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ New
กรมการจัดหางานรับรายงานตัวและรับสมัครผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี New
เตือน ! ระวังถูกหลอกไปทำงานนวดในรัฐกาตาร์ หลังพบนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
ข่าวหลอกทำงานในจีน
ตารางนัดหมายเข้าสัมภาษณ์นายจ้างและแรงงานต่างด้าว SP2
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION
ปิดแล้ว!! ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเผยตัวเลขนายจ้างและแรงงานต่างด้าว ที่เข้าสู่กระบวนการถูกกฎหมาย
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน (แยกตามสัญชาติ)
การดำเนินการขออนุญาตทำงาน ลาว
การดำเนินการขออนุญาตทำงาน กัมพูชา