tel โทรศัพท์ : 074321042 email lm_ska@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point Syatem) ครั้งที่7 New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน พร้อมอธิบดีกรมการจัดหางาน เยี่ยมแรงงานไทยในอิสราเอล
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีกรณ๊พิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่25
‘หม่อมเต่า’ มอบ ‘ที่ปรึกษารัฐมนตรี’ ลงพื้นที่สมุทรปราการ ตรวจการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าว กลุ่มบัตรหมดอายุก่อน 31 มีนาคม 2563 หลัง ครม.ไฟเขียว
กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยทำงานในไต้หวัน ค่าจ้างกว่า 2.2 หมื่นบาท
การปฏิบัติตนขณะทำงานและพำนักอยู่ในไต้หวัน
นโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ปี พ.ศ.2562-2563
จัดหางานจังหวัดสงขลา แนะนายจ้าง สถานประกอบการ ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว ปี พ.ศ.2562-2563
55.ปัญหาและแนวทางแก้ไขการขาดแคลนแรงงานในกิจการเรือประมงทะเล กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โทษเมาแล้วขับในไต้หวัน
ประกาศคณะอนุกรรมการการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน(Point System) ครั้งที่7
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัดกรมการจัดหางาน วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙
ขอความร่วมมือเร่งรัดข้าราชการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ประชาสัมพันธ์ "ที่ตั้งสำนักงานใหม่ของสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่2) สาขาเมืองเกาสง"
จัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน “สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา” 27 – 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานออนไลน์ด้วยคิวอาร์โค๊ด
ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรดระวัง !! ถูกหลอกลวงไปทำงานและเรียนในไต้หวัน
นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ให้รีบดำเนินการยื่นคำร้องนำเข้า ตามระบบ MOU
 1 2 >