ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
01-02-2019 ประการศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสค่าจ้างเหมารถแห่ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายไพศาล เงาแสง
24-12-2018 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าวัสดุอุปกรณ์อาชีพ โดยวิธเฉพาะเจาะจง กฤษฎาสวนเห็ด
19-12-2018 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแก้วตาเครื่องเขียน
19-12-2018 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธเฉพาะเจาะจง ร้านพอเพียง (นางสาวไพหญ้า ชาติมนตรี)
17-12-2018 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กาฬสินธุ์ เอส.พี.ซัพพลาย
17-12-2018 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าวัสดุอุปกรณ์อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางณัฏฐ์ธยาน์ วิเศษศรี
11-12-2018 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าวัสดุอุปกรณ์อาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงวั กฤษฎาสวนเห็ด
30-11-2018 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภูมิไพศาลค่าส่ง โดยนางสาวภัณฑิราภรณ์ ภูมิพาณิชย์ไพศาล
29-11-2018 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพอเพียง (นางสาวไพหญ้า ชาติมนตรี)
28-11-2018 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) 40 แผ่น/นาที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
28-11-2018 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.แอร์ อิเล็กทริค
23-11-2018 ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-bidding) บริษัท มิตซูโชคอนันต์ จำกัด
15-11-2018 ประการกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแก้วตาเครื่องเขียน
14-11-2018 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ โดยเฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด