tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน New
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศนครศรีธรรมราช รับสมัครจ้างเหมาทำงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม-27 มกราคม 2566
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน โรงแรม พี.พี. โฮเต็ล กรุ๊ป (เกาะพีพี) จังหวัดกระบี่
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประชารัฐรวมพลังสร้างยุวแรงงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศรึกษา ที่มีเวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนและช่วงว่างจากการเรียนให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว
วิธีการใช้งานระบบไทยมีงานทำสำหรับบุคคลทั่วไป
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาทำงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน บริษัท พี.พี.ปะการัง จำกัด (โรงแรม พี.พี.โฮเต็ล กรุ๊ป) เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สาขาร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช #สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศการรับรายงานตัวและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณารัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รัฐบาลไทย เล็ง MOU เกาหลี ส่งออกแรงงานทำงานตามฤดูกาล
กกจ. ประกาศพักชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน ลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือน
 1 2 >