tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การสรรหาโดยการรสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศ!!! วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเปิดทำการ สำหรับต่ออายุใบอนุญาตทำงานของต่างด้าว ที่มีสถานะแก้ไขข้อมูล
ด่วนที่สุด‼️‼️‼️‼️ ถึงนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานเรียบร้อยแล้ว
ประกาศวันหยุดทำการ วันพืชมงคล สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ปิดทำการ วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566
โค้งสุดท้ายยย….ไม่ขยายเวลา ย้ำนายจ้างและสถานประกอบการ เร่งดำเนินการตามมติ ครม.7 ก.พ. ภายใน วันที่15 พ.ค. นี้ เท่านั้น!!!
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาทำงานบริการ ตำแหน่งล่ามภาษาเมียนมา
ประกาศวันหยุดทำการ วันฉัตรมงคล และวันหยุดพิเศษ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ด่วนที่สุด!!!! นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ยื่นหนังสือเดินทาง และวีซ่า
อย่าลืม อย่าลืม !! สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานนัดพบแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ปิดทำการ ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2566-17 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชา(ล่าม)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชา (ล่าม)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งล่ามภาษาเมียนมา
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์ นโยบานด้านสิทธิมนุษยชน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1(สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน สมรรถนะ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ตำแหน่ง นิติกร
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศนครศรีธรรมราช รับสมัครจ้างเหมาทำงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 24 มกราคม-27 มกราคม 2566
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
 1 2 3 >