กรมการจัดหางาน ประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2562
กิจกรรม
ประชุมหารือแนวทาง การดำเนินการเกี่ยวกับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2019

 1 2 3 >  Last ›