'รมว.อดุลย์' ให้โอวาทคนงานไทยไปเกาหลี แนะ...เก็บออม เก็บเกี่ยวประสบการณ์ วิธีการทำงาน กลับมาพัฒนาบ้านเกิด
กรมการจัดหางาน หารือแนวทางการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
ผู้ตรวจราชกรม เข้าบรรยายเรื่องบริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC Labour Administration Centre)
กิจกรรม
บิ๊กแรงงาน พบคนงานไทยในมันไฮม์ฝากให้บริหารการเงิน รักษาสุขภาพ ปฏิบัติตามกฎหมายและเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาพัฒนาประเทศ

 1 2 3 >