ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ประจำเดือนมีนาคม 2563
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนมีนาคม 2563
กองบริหารทรัพยากรบุคค ขอเลื่อนวันจัดโครงการธรรมะสู่การพัฒนาจิต พัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 4 ในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 และวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563
กรมการจัดหางาน ย้ำ ขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ รีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าว ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2563 พร้อมเปิดศูนย์ฯ บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพิ่ม 3 ศูนย์
รมว.แรงงาน ลงดาบ ระงับการเดินทางคนงานไทย หลังพบพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
กกจ. คลอดด่วน “ข้อสั่งการ มาตรการเร่งด่วน” รับมือแรงงานกลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19
ก.แรงงาน ผุดมาตรการ ป้องโควิด สาธิต “หน้ากากอนามัยแบบผ้า DIY “ ใช้กันโควิด-19 ได้ผล
เอกสารที่ใช้ยื่นเข้าศูนย์บริการ OSS
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานไตรมาสที่ 3/2562
วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน Smart Job Magazine ประจำเดือนธันวาคม 2562
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือน ธันวาคม 2562
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHING FENG HOME FASHIONS CO., LTD. ไต้หวัน
เตือน!!! ขอให้แรงงานไทยปฎิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สถานการณ์การว่างงานและการเลิกจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
Thai Labour Market Journal (September 2019)
ความต้องการแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ขอเชิญสมัครพร้อมสัมภาษณ์งานทันที วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์จัดหางานจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่งเรียงด้วยระบบคอมพิวเเตอร์ ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand - Israel Cooperation on the Placement of Workers : tic)" ครั้งที่14
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางไตรมาสที่ 4 ปี 2561 (ตุลาคม-ธันวาคม)
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยไม่ถือเป็นวันลา
 1 2 >