ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
สถานการณ์แรงงานและความต้องการแรงงานรายจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ก.แรงงาน เผย ตลาดแรงงาน EEC เปิดรับแรงงาน กว่าหมื่นอัตรา
เตือน นายจ้าง/สถานประกอบการ รับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ
กรมการจัดหางาน เพิ่มสกิลเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ คัดกรอง แรงงานไทยที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ต้องไร้ประวัติอาชญากรรม ปลอดปัญหายาเสพติด
รมว. แรงงาน ห่วงใยคนหางานไปทำงานต่างประเทศ หลังพบนายหน้าเถื่อนหลอกค้ามนุษย์ผ่านโซเชียลมีเดีย
กระทรวงแรงงาน จับมือ กระทรวงสาธารณสุข ดันต่างด้าวทำประกันสุขภาพ ตรวจพบโควิดรักษาตามสิทธิทันที
ต่างด้าว 3 สัญชาติ แห่ลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านครึ่งทางกว่า 2 แสน 5 หมื่นคน
กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าจัดส่งแรงงานทำงานต่างประเทศ 1 แสนคน ในปี 64
ก.แรงงาน ชวน ผู้สนใจไปทำงานประเทศญี่ปุ่น สมัครสอบภาษาญี่ปุ่นและทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาล
สถานการณ์การว่างงานและเลิกจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2563
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานประจำเดือนตุลาคม 2563
กรมการจัดหางาน เชิญชวนแรงงานไทยทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพื่อประกอบการยื่นขอ Visa ทำงานสถานะแรงงานมีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศญี่ปุ่น
Thai Labour Market Journal (September 2020)
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๕/๖๓ "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์"
ข้อมูล 200 อาชีพ ที่ตลาดแรงงานต้องการ
เส้นทางสู่ 50 อาชีพ ตามเทรนด์นิยม
20 อาชีพอิสระ
กรมการจัดหางาน ย้ำ ขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ รีบดำเนินการนำแรงงานต่างด้าว ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2563 พร้อมเปิดศูนย์ฯ บริการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เพิ่ม 3 ศูนย์
รมว.แรงงาน ลงดาบ ระงับการเดินทางคนงานไทย หลังพบพฤติการณ์จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ
กกจ. คลอดด่วน “ข้อสั่งการ มาตรการเร่งด่วน” รับมือแรงงานกลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19
 1 2 3 >