วิธีแก้ปัญหากรณีลืมรหัสผ่าน ระบบ e-service

แนะนำวิธีแก้ปัญหากรณีลืมรหัสผ่าน ระบบ e-service ด้วยตนเองผ่านทาง https://e-service.doe.go.th/login.do