tel โทรศัพท์ : 054-511721,054-511807 email pre@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ทีเอ็มเอส ทาเลนท์ จำกัด]
ข่าวประกาศ
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ไรท์ คอมพานี จำกัด]
ข่าวประกาศ
กรมการจัดหางานรับสมัครชายไทยทำงานในไต้หวัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 ธันวาคม 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ผู้ช่วยรมว.แรงงาน ลงพื้นที่ จังหวัดชลบุรี เปิด มหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพคนพิการ จังหวัดชลบุรี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 28 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กรมการจัดหางาน จัด “มหกรรมอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร” เตรียมตำแหน่งงานมากกว่า 305 ตำแหน่ง 2,043 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 9 ฉบับ เพื่อใช้ในส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 9 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 12 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 38 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 27 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือ พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ โดยวิธีคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทั่วไป จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า จำนวน 6 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 1 2 3 >  Last ›