tel โทรศัพท์ : 032-322261-2 email rbr@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ข่าวดี ! รับสมัครไปทำงานด้านการบริการ 13 อัตราที่มาเก๊า รายได้สูงสุดเดือนละกว่า 57,000 บาท
แนะ ! คนงานไทยสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์เพียบ ! จ่ายครั้งเดียวคุ้มครองตลอดระยะเวลาจ้างงาน
รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือคนงานไทยกลับจากแอฟริกาใต้ให้ได้รับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคืน
รมว.แรงงาน แนะแรงงานไทยไปเกาหลีปฏิบัติตามกฎหมาย ตั้งใจทำงาน รู้จักออม และหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด
รมว.แรงงาน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ แก่แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากไฟไหม้โรงงานที่ไต้หวัน
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดราชบุรี (One Stop Service : OSS) ตลาดเดอะนายน์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
เปิดแล้ว ! ศูนย์ OSS เมียนมา ที่ปทุมธานี นนทบุรี เริ่ม 1 พ.ย. นี้
กระทรวงแรงงานแนะ ! นายจ้างใช้แรงงานกัมพูชาตามระบบ MOU
กระทรวงแรงงานแจง ! มีการกวดขันจับกุมแรงงานเมียนมาขับสามล้อแดงแย่งอาชีพคนไทยย่านแม่สอด
กระทรวงแรงงานเผย 9 ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาในประเทศไทย
​รมว.แรงงานย้ำ! อย่าเชื่อข่าวลือ ! ไม่มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีกรอบ
​บิ๊กบี้ ! แจง แรงงานต่างด้าวย้ายพื้นที่ทำงานไม่ผิด
แบบคำขอจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560
เชิญชวนเข้าร่วมสัปดาห์รณรงค์ปลูกดาวเรืองเพื่อให้ออกดอกและบานสะพรั่งในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพิลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน
หยุดเถอะ !...จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มีโทษปรับ 400,000 - 800,000 บาท
พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐
กรมการจัดหางาน รวบแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานร้านรับซื้อของเก่าย่านดินแดง 12 คน
​กรมการจัดหางาน จัดระเบียบบริษัทโมเดลลิ่ง ให้ความคุ้มครอง ดูแล นายแบบ นางแบบต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
กระทรวงแรงงานเตือน ! ไปทำงานสิงคโปร์ในธุรกิจบันเทิง ต้องทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร พบถูกยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด
 1 2 >