ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ประชาสัมพันธ์ร่างประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ข้อกำหนดจริยธรรมของกรมการจัดหางาน New
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 New
รมว.สุชาติ ชวนคนประจำเรือ แจ้งการเดินทางผ่าน e-Service New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์ New
กรมการจัดหางาน รับโล่ผู้มีอุปการคุณ งานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ปี 2565
ข่าวดี ก.แรงงาน รับสมัครคนไทยฝึกงานญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan 3 ปี ฝึกครบรับเงินกลับบ้าน 1.5 แสนบาท
1 พ.ย. 65 เริ่มดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท ษริษัท Kingwhale Corporation
ขั้นตอนการดำเนินการตามมติ ครม. 5 ก.ค. 2565 (สำหรับต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย) ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 13 ก.พ. 2566
การออกเอกสารรับรองบุคคล (CI) ให้เร่งดำเนินการ
นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. 5 ก.ค. 2565 ที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566 (ไม่ผ่านบริษัทนำคนต่างด้าวเข้าทำงานในประเทศ) ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน (บต.50 อ.5) ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
สำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่จดทะเบียนกับทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ประจำปี 2566
รมว.เฮ้ง สั่งกวาดล้าง แรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายซอยกีบหมู
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์ แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่นถูกจับกุมในข้อหาคดียาเสพติด
ข่าวดี!!! “ไทยมีงานทำ” เสิร์ฟฟีเจอร์ใหม่ ทดสอบระดับภาษาอังกฤษ พร้อมออกใบรับรองได้แล้ว
หมดห่วง!! รมว.เฮ้ง สั่ง จ่ายเงินประกันรายได้แรงงานเก็บเบอร์รี่แล้วกว่าแสนบาท
รมว.เฮ้ง จับมือสมาคมธนาคารไทย ดึง 15 ธนาคาร ยักษ์ใหญ่เข้าร่วมจ้างงานคนพิการเชิงสังคม
รมว.เฮ้ง สั่งลุยต่อ รุกสถานประกอบการต่อเนื่อง เตรียมเสิร์ฟตำแหน่งงาน
 1 2 3 >  Last ›