ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ครม.เห็นชอบผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในไทยชั่วคราว
เดือนเมษายน 2563 ตัวเลขประชาชนขึ้นทะเบียน ขอใช้สิทธิกรณีว่างงาน เกือบ 300,000 คน
ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาจ้างงานกรมแรงงานต่างชาติ
กกจ. ประกาศพักชำระหนี้ลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนเพื่อรับงานไปทำที่บ้าน ลดดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือน
10 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของของไวรัส covid-19 (การจ้างงานทำที่บ้านระยะเวลา 45 วัน)
การต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว หลังวันที่ 31 มีนาคม 2563
ใช้บริการออนไลน์ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
ใช้บริการออนไลน์ ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ COVID-19
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ให้บริการเหลื่อมเวลา 2 ช่วงเริ่ม 23 มี.ค. 2563
ปรับรูปแบบการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวตามมติ ครม.20 สิงหาคม 2562
การปรับคุณสมบัติผู้เข้ารับการสอบภาษาและทดสอบทักษะ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2563 ครั้งที่ 2 เพศชาย ศูนย์สอบลำปาง
เจ้าเมือง เมืองโอ่ง เตือนผู้ประกอบการ เร่งพาต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS
ผู้ว่าฯ จังหวัดราชบุรี เตือน!!! ผู้ประกอบการเร่งยื่น Name List ภายในวันที่ 20 มี.ค. 2563
5 ขั้นตอนง่ายๆ การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวแบบใหม่
ก.แรงงานเผย 14 สาขาอาชีพ ที่แรงงานไทยมีโอกาสในญี่ปุ่น
รมว.แรงงาน มอบ กกจ.ดูแลแรงงานต่างด้าว และผู้ประกอบการ ในศูนย์ฯ OSS ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา
รมว.แรงงาน มอบเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ แก่ลูกเรือประมงไทยจากประเทศโซมาเลีย
กกจ. สร้างงานผู้สูงวัย 4,000 ราย เผยปี 2563 เดินหน้าอีก 4 กิจกรรม
 1 2 3 >  Last ›