ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
04-02-2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บริษัท พี่น้องเพชรออโต้ จำกัด (ขายปลีก)
08-03-2019 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นายเด่นชัย ดงภูยาว
15-12-2017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรรณาสายน้ำอูน