ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 New
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกคนหางาน เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน ครั้งที่ 12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
(ฉบับแก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดนผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)