ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Wynn Palace มาเก๊า
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่องการรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี2561 ครั้งที่1 เพศชาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานเทคนิค 3 ปี
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และ เจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
(ฉบับแก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดนผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)