ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION ไต้หวัน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporation ไต้หวัน
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี และทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 4 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และ เจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกคนหางาน เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน ครั้งที่ 12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
(ฉบับแก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดนผ่านองค์กร IM ปี 2560 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)