รายการ
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมด้านภาษาเกาหลี New
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ EPS Special ครั้ง 23
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทย ไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น IM Japan ครั้งที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น IM Japan ครั้งที่ 3
ประกาศมูลนิธิพัฒนาฝีมือแรงงาน
กำหนดระยะเวลาในการเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศต่างๆรวม 12 ประเทศ
ประกาศ ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ที่ไม่ได้ยื่นขอเงินประกันค่าตั๋วเครื่องบิน หรือ ประกันการออกนอกประเทศ (เทจิกึม) คืนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีขอให้ท่านตรวจสอบรายชื่อและ ดาว์โหลดเอกสารคำร้องขอยื่นเงินประกัน