ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทดแทนอัตราว่าง
ประกาศวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง
ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่างตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เรื่อง การรับสมัครฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2/2564
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ครม.ปรับเงื่อนไข โครงการ "จ้างงานเด็กจบใหม่" ( Co-Payment )
โครงการ "จ้างงานเด็กจบใหม่" (Co-Payment)
"จ้างเด็กใหม่ จ่ายกันคนละครึ่ง"
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(16 ธ.ค. 2563)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(4 ธ.ค. 2563)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา(บัดนี้-17 พ.ย. 2563)
สตง.จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาฯ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 11-26 พฤศจิกายน 2563
 1 2 >