ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน านจังหวัดอำนาจเจริญ New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ 17 New
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Energy Haven Sdn. Bhd.
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท Elite Art Co.
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 2 (เพศชาย)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักรักษาความปลอดภัย
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY DORP. ไต้หวัน
ประชาสัมพ้นธ์คนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประชาสัมพ้นธ์คนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำเเหน่ง พนักงานทำความสะอาดของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีการจ้างตรง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน
 1 2 3 >  Last ›