ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) New
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ(7 ก.พ.2563)
สสจ.อำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานการเงิน 1 อัตรา(29 ม.ค.-4 ก.พ.2563)
โรงพยาบาลชานุมาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน/รายคาบ) จำนวน 4 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 21-27 มกราคม 2563
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน(ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 24-30 ม.ค. 2563
สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครคนงาน(จ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 9-20 ม.ค. 2563
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (12-18 ธ.ค. 2562)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา(16-20 ธ.ค.62)
สรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา (16 ธ.ค.62-8 ม.ค.62)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา(บัดนี้ - 6 ธ.ค. 2562)
อบต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา (2-12 ธ.ค. 2562)
เทศบาลตำบลห้วย อ.ปทุมราชวงศา รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง (2-13 ธ.ค. 2562) รายละเอียดตามประกาศ...
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน 1 อัตรา (11-17 ธ.ค. 2562)
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 8 อัตรา(27 พ.ย.-3 ธ.ค. 2562)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(SME BANK) สาขาอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง
อบต.โคกสาร อ.ชานุมาน รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา (21 - 29 พ.ย. 2562)
อบต.ไร่สีสุก รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา(28 พ.ย. - 11 ธ.ค. 2562)
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 15 ตำแหน่ง 66 อัตรา (18-29 พ.ย. 2562)
 1 2 3 >  Last ›