ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา (16-20 ก.ย. 2562) New
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา(20-26 ก.ย. 62) New
รวมตำแหน่งงานจังหวัดอำนาจเจริญ (ณ วันที่ 16 ก.ย. 2562) New
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัย GPS(10-16 ก.ย.62) New
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางวผังเมือง(ป.โท) 1 อัตรา (5-13 ก.ย.62)
วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานป้องกันรักษาป่า จำนวน 1 อัตรา (8-23 สิงหาคม 2562)
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (13-19 ส.ค.2562)
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคาระห์ 1 อัตรา (8-19 สิงหาคม 2562)
สพป.อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 4 อัตรา (1-7 สิงหาคม 2562)
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 8 ตำแหน่ง (13-24 พ.ค.2562)
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์อำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา (22 ก.ค. - 2 ส.ค. 2562)
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ รับสมัครครูพิเศษสอน สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา (10-18 ก.ค. 2562)
สพม.29 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ(โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์) ระหว่างวันที่ 8-14 ก.ค.2562
เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป : ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา (27 มิ.ย. - 5 ก.ค. 2562)
สพป.อำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ 1 อัตรา(28 มิ.ย.-4 ก.ค.2562)
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา (20-26 มิ.ย.2562)
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ รับสมัครครูพิเศษสอน สาขาวิชาเครื่องมือกล จำนวน 1 อัตรา (17-23 มิ.ย. 2562)
ธนาคารอาคารส่งเคราะห์ สาขาอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครลูกจ้างบริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด ปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา(10-14 มิ.ย.2562)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (5-11 มิ.ย. 2562)
 1 2 3 >  Last ›