กระทรวงแรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมการนำเสนอข้อมูลในการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
กกจ.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถกหารือแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว

 1 2 3 >  Last ›