อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 4/2563
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 10/2563
อธิบดีกรมการจัดหางานประชุมติดตามผลและมอบแนวทางการดำเนินการ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมการดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co – Payment) ผ่านระบบ VDO Conference
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ครั้งที่ 3/2563
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นํา ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ประชาสัมพันธ์งาน JOB EXPO THAILAND 2020 ณ ทำเนียบรัฐบาล

 1 2 3 >  Last ›