ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนกันยายน 2565
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนกันยายน 2564
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชี เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลิอกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย Part Time เดือนมิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย กลุ่มคนพิการ เดือนมิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนมิถุนายน 2564
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
ตำแหน่งงานว่าง Co-payment จังหวัดเชียงราย
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนเมษายน 2564
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนมีนาคม 2564
ตำแหน่งงานว่าง Co-payment จังหวัดเชียงราย
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนมกราคม 2564
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนธันวาคม 2563
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ ๒๖
การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 15
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดเชียงราย เดือนตุลาคม 2563