ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคามขอเชิญเข้ารับการอบรมโคงาการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ New
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั้วคราวสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
กรมการจัดหางาน รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน TIC ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 - 5 ตุลาคม 2565
รมว.เฮ้ง สนับสนุนจ้างงานคนพิการ ปี 65 ทะลุเป้า 149% เดินหน้าต่อชวนภาคเอกชนให้สิทธิคนพิการ ปี 66
กรมการจัดหางาน เชิญภาคเอกชนรับฟังแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน รองรับการฟื้นฟูประเทศ
รมว.เฮ้ง ส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอล ต่อเนื่องร่วม 4 พันคน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยุติโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตเลีย
กระทรวงแรงงาน ปั้น “นักจัดหางาน” ตั้งเป้าส่งเสริมการจ้างงานเต็มศักยภาพรับการเปิดประเทศ
icon photo menu ประกาศต่างๆ