จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมการมีงานทำให้ทหารกองประจำการที่จะปลดเป็นทหารกองหนุน ประจำปี 2566
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์) บรรยายพิเศษให้กับกำลังพลของกองทัพภาคที่ 2
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 1 2 3 >  Last ›