ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ขอประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และดูเเลรักษาโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า New
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน New
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
รายละเอียดประกอบงบการเงินที่สำคัญ
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
ประกาศ!! รับสมัครคนหางาน ไปทำงาน ซาอุดิอาระเบีย
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยุติโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย
การปรัปหมวดสาขาอาชีพแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย
เตือนภัย!! อย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้า ชักชวนไปทำงาน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11
ขั้นตอนการดำเนินการภายในศูนย์ในการดำเนินการอนุญาตให้ทำงานฯ
ข่าวดี!!lสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ >>โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs (เฟส 2)
ข่าวดี!!lสำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ >>โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564
เส้นทางอาชีพ...Online
เปิดรับจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ ขอความร่วมมือ คนทำงาน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อรับมือ โควิด - 19
 1 2 3 >  Last ›