ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ประจำเดือนมิถุนายน2563
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคล (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID –19 จังหวัดนครสวรรค์
สรุปรายชื่อผู้สมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน)จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ วันที่15-17 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น
สรุปรายชื่อผู้สมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน)จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ วันที่16 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.
สรุปรายชื่อผู้สมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน)จัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ วันที่15 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จำนวน 4 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2563
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งช่างเหล็ก 1 อัตรา
ตำแหน่งงานประจำเดือนมีนาคม2563
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงาน เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณ 2563
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานไปทำงานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
ตำแหน่งงานว่างนัดพบแรงงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงานว่างนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน เมษายน 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤศจิกายน 2561