ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงาน เงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวประจำปีงบประมาณ 2563
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
กรมการจัดหางาน รับสมัครคนหางานไปทำงานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท Sands China Limited มาเก๊า
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
ตำแหน่งงานว่างนัดพบแรงงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ตำแหน่งงานว่างนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 4 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน เมษายน 2562
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 พฤศจิกายน 2561
บริษัทบริการน้ำมันอากาศยาน จำกัด จังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ด่วน
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 - 29 มิถุนายน 2561
การรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคคนไทยเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ปี 2561 ครั้งที่ 2
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลี และทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่5 เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน มิถุนายน 2561
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนเมษายน 2561
การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๔ เพื่อสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN Emirates Company Ltd. . ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 1 2 >