ทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตการจดทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน

ปี 2563-2565


ปี 2565 ฉบับที่ 1/2565  ฉบับที่ 2/2565 ฉบับที่ 3/2565 ฉบับที่ 4/2565 ฉบับที่ 5/2565 

            ฉบับที่ 6/2565 ฉบับที่ 7/2565 ฉบับที่ 8/2565 ฉบับที่ 9/2565 ฉบับที่ 10/2565 

            ฉบับที่ 11/2565 ฉบับที่ 12/2565 ฉบับที่ 13/2565 ฉบับที่ 14/2565 ฉบับที่ 15/2565  

            ฉบับที่ 16/2565 ฉบับที่ 17/2565 ฉบับที่ 18/2565 ฉบับที่ 19/2565 ฉบับที่ 20/2565     

            ฉบับที่ 21/2565 ฉบับที่ 22/2565 ฉบับที่ 23/2565 ฉบับที่ 24/2565 ฉบับที่ 25/2565

            ฉบับที่ 26/2565 ฉบับที่ 27/2565 ฉบับที่ 28/2565 ฉบับที่ 29/2565 ฉบับที่ 30/2565(new!)


ปี 2564 ฉบับที่ 1/2564  ฉบับที่ 2/2564  ฉบับที่ 3/2564  ฉบับที่ 4/2564  ฉบับที่ 5/2564 

            ฉบับที่ 6/2564  ฉบับที่ 7/2564  ฉบับที่ 8/2564  ฉบับที่ 9/2564  ฉบับที่ 10/2564

            ฉบับที่ 11/2564  ฉบับที่ 12/2564  ฉบับที่ 13/2564  ฉบับที่ 14/2564  ฉบับที่ 15/2564 

            ฉบับที่ 16/2564  ฉบับที่ 17/2564  ฉบับที่ 18/2564  ฉบับที่ 19/2564  ฉบับที่ 20/2564

            ฉบับที่ 21/2564 ฉบับที่ 22/2564  ฉบับที่ 23/2564   ฉบับที่ 24/2564   ฉบับที่ 25/2564 

            ฉบับที่ 26/2564  ฉบับที่ 27/2564  ฉบับที่ 28/2564  ฉบับที่ 29/2564  ฉบับที่ 30/2564

            ฉบับที่ 31/2564  ฉบับที่ 32/2564 ฉบับที่ 33/2564


ปี 2563 ฉบับที่ 1/2563  ฉบับที่ 2/2563  ฉบับที่ 3/2563  ฉบับที่ 4/2563  ฉบับที่ 5/2563

            ฉบับที่ 6/2563  ฉบับที่ 7/2563  ฉบับที่ 8/2563  ฉบับที่ 9/2563  ฉบับที่ 10/2563 

            ฉบับที่ 11/2563  ฉบับที่ 12/2563  ฉบับที่ 13/2563  ฉบับที่ 14/2563  ฉบับที่ 15/2563 

            ฉบับที่ 16/2563  ฉบับที่ 17/2563  ฉบับที่ 18/2563  ฉบับที่ 19/2563  ฉบับที่ 20/2563 

            ฉบับที่ 21/2563  ฉบับที่ 22/2563  ฉบับที่ 23/2563  ฉบับที่ 24/2563  ฉบับที่ 25/2563  

            ฉบับที่ 26/2563  ฉบับที่ 27/2563  ฉบับที่ 28/2563  ฉบับที่ 29/2563  ฉบับที่ 30/2563  

            ฉบับที่ 31/2563


ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตต่ออายุการจดทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน 2563-2565


ปี 2565 ฉบับที่ 1/2565 ฉบับที่ 2/2565 ฉบับที่ 3/2565 ฉบับที่ 4/2565 ฉบับที่ 5/2565 

            ฉบับที่ 6/2565 ฉบับที่ 7/2565 ฉบับที่ 8/2565 ฉบับที่ 9/2565 ฉบับที่ 10/2565

            ฉบับที่ 11/2565 ฉบับที่ 12/2565 ฉบับที่13/2565 ฉบับที่14/2565  ฉบับที่15/2565

            ฉบับที่ 16/2565 ฉบับที่ 17/2565 ฉบับที่ 18/2565 ฉบับที่ 19/2565 ฉบับที่ 20/2565 

            ฉบับที่ 21/2565 ฉบับที่ 22/2565 ฉบับที่ 23/2565 ฉบับที่ 24/2565 ฉบับที่ 25/2565 

            ฉบับที่ 26/2565 ฉบับที่ 27/2565 ฉบับที่ 28/2565(new!)


ปี 2564 ฉบับที่ 1/2564  ฉบับที่ 2/2564  ฉบับที่ 3/2564  ฉบับที่ 4/2564  ฉบับที่ 5/2564  

            ฉบับที่ 6/2564  ฉบับที่ 7/2564  ฉบับที่ 8/2564  ฉบับที่ 9/2564  ฉบับที่ 10/2564

            ฉบับที่ 11/2564  ฉบับที่ 12/2564  ฉบับที่ 13/2564  ฉบับที่ 14/2564  ฉบับที่ 15/2564

            ฉบับที่ 16/2564  ฉบับที่ 17/2564  ฉบับที่ 18/2564  ฉบับที่ 19/2564  ฉบับที่ 20/2564

            ฉบับที่ 21/2564  ฉบับที่ 22/2564  ฉบับที่ 23/2564   ฉบับที่ 24/2564  ฉบับที่ 25/2564  

            ฉบับที่ 26/2564  ฉบับที่ 27/2564  ฉบับที่ 28/2564  ฉบับที่ 29/2564 ฉบับที่ 30/2564  
            
            ฉบับที่ 31/2564   ฉบับที่ 32/2564
 ฉบับที่ 33/2564 ฉบับที่ 34/2564                                   

            ฉบับที่ 35/2564


ปี 2563 ฉบับที่ 1/2563  ฉบับที่ 2/2563  ฉบับที่ 3/2563  ฉบับที่ 4/2563  ฉบับที่ 5/2563 

            ฉบับที่ 6/2563  ฉบับที่ 7/2563  ฉบับที่ 8/2563  ฉบับที่ 9/2563  ฉบับที่ 10/2563  

            ฉบับที่ 11/2563  ฉบับที่ 12/2563  ฉบับที่ 13/2563  ฉบับที่ 14/2563  ฉบับที่ 15/2563

            ฉบับที่ 16/2563  ฉบับที่ 17/2563  ฉบับที่ 18/2563  ฉบับที่ 19/2563  ฉบับที่ 20/2563 

            ฉบับที่ 21/2563  ฉบับที่ 22/2563  ฉบับที่ 23/2563  ฉบับที่ 24/2563 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตการจดทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน

ปี 2562-2560

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตต่ออายุการจดทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน 2560-2562

FILE PDF

 1. อนุญาต ฉบับที่ 22/2660
 2. อนุญาต ฉบับที่ 23/2660
 3. อนุญาต ฉบับที่ 21/2660
 4. อนุญาต ฉบับที่ 20/2660
 5. อนุญาต ฉบับที่ 19/2660
 6. อนุญาต ฉบับที่ 18/2660
 7. อนุญาต ฉบับที่ 17/2660
 8. อนุญาต ฉบับที่ 16/2660
 9. อนุญาต ฉบับที่ 15/2660
 10. อนุญาต ฉบับที่ 14/2660
 11. อนุญาต ฉบับที่ 13/2660
 12. อนุญาต ฉบับที่ 12/2660
 13. อนุญาต ฉบับที่ 11/2660
 14. อนุญาต ฉบับที่ 10/2660
 15. อนุญาต ฉบับที่ 9/2660
 16. อนุญาต ฉบับที่ 8/2660
 17. อนุญาต ฉบับที่ 7/2660
 18. อนุญาต ฉบับที่ 6/2660
 19. อนุญาต ฉบับที่ 5/2660
 20. อนุญาต ฉบับที่ 4/2660
 21. อนุญาต ฉบับที่ 3/2660
 22. อนุญาต ฉบับที่ 2/2660
 23. อนุญาต ฉบับที่ 1/2660
 24. อนุญาตต่อเลขที่ 1/2560
 25. อนุญาตต่อเลขที่ 2/2560
 26. อนุญาตต่อเลขที่ 3/2560
 27. อนุญาตต่อเลขที่ 4/2560
 28. อนุญาตต่อเลขที่ 5/2560
 29. อนุญาตต่อเลขที่ 6/2560
 30. อนุญาตต่อเลขที่ 7/2560
 31. อนุญาตต่อเลขที่ 8/2560
 32. อนุญาตต่อเลขที่ 9/2560
 33. อนุญาตต่อเลขที่ 10/2560
 34. อนุญาตต่อเลขที่ 11/2560
 35. อนุญาตต่อเลขที่ 12/2560
 36. อนุญาตต่อเลขที่ 13/2560
 37. อนุญาตต่อเลขที่ 14/2560
 38. อนุญาตต่อเลขที่ 15/2560
 39. อนุญาตต่อเลขที่ 16/2560
 40. อนุญาตต่อเลขที่ 17/2560
 41. อนุญาตต่อเลขที่ 18/2560
 42. อนุญาตต่อเลขที่ 19/2560
 43. อนุญาตต่อเลขที่ 20/2560
 44. อนุญาตต่อเลขที่ 21/2560
 45. อนุญาต ฉบับที่24/2560
 46. ความคืบหน้าการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย
 47. อนุญาต ฉบับที่ 25/2560
 48. อนุญาตต่อ เลขที่22/2560
 49. อนุญาตต่อ ฉบับที่23/2560
 50. อนุญาต ฉบับที่26/2560
 51. อนุญาต ฉบับที่ 30/2562
 52. อนุญาต ฉบับที่ 31/2562
 53. ต่ออายุ 25/2562
 54. อนุญาตต่อ ฉบับที่ 20/2563
 55. อนุญาต ฉบับที่ 23/2563
 56. อนุญาต ฉบับที่ 24/2563
 57. อนุญาตต่อเลขที่ 24/2564
 58. อนุญาต ฉบับที่ 21/2564
 59. ต่ออายุ 35/2564
 60. อนุญาตฉบับที่ 33/2564
 61. ฉบับที่ 1/2565
 62. ฉบับที่ 1/2565
 63. ฉบับที่ 2/2565
 64. ต่อ ฉบับที่ 2/2565
 65. 3/2565
 66. ต่อ 3/2565
 67. ฉบับที่ 4/2565
 68. ฉบับที่ 4/2565
 69. 5/2565
 70. อนุญาต ฉบับที่ 6/2565
 71. ต่ออายุ ฉบับที่ 5/2565
 72. 7/2565
 73. 6/2565
 74. 8/2565
 75. ต่อ7/2565
 76. 9/2565
 77. ต่อ8/2565
 78. จด10/2565
 79. ต่อ 9/2565
 80. ฉบับที่ 11/2565
 81. ฉบับที่ 12/2565
 82. 10/2565 ต่ออายุ
 83. ฉบับที่ 13/2565
 84. จด 14/2565
 85. ต่อ 12/2565
 86. จด 15
 87. ต่อ 13/2565
 88. จด 17/2565
 89. 19/2565
 90. 17/2565 ต่อ
 91. ต่อ18/2565
 92. 23/2565
 93. ต่อ21/2565
 94. 30/2565