ทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตการจดทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตต่ออายุการจดทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน


FILE PDF

 1. อนุญาต ฉบับที่ 22/2660
 2. อนุญาต ฉบับที่ 23/2660
 3. อนุญาต ฉบับที่ 21/2660
 4. อนุญาต ฉบับที่ 20/2660
 5. อนุญาต ฉบับที่ 19/2660
 6. อนุญาต ฉบับที่ 18/2660
 7. อนุญาต ฉบับที่ 17/2660
 8. อนุญาต ฉบับที่ 16/2660
 9. อนุญาต ฉบับที่ 15/2660
 10. อนุญาต ฉบับที่ 14/2660
 11. อนุญาต ฉบับที่ 13/2660
 12. อนุญาต ฉบับที่ 12/2660
 13. อนุญาต ฉบับที่ 11/2660
 14. อนุญาต ฉบับที่ 10/2660
 15. อนุญาต ฉบับที่ 9/2660
 16. อนุญาต ฉบับที่ 8/2660
 17. อนุญาต ฉบับที่ 7/2660
 18. อนุญาต ฉบับที่ 6/2660
 19. อนุญาต ฉบับที่ 5/2660
 20. อนุญาต ฉบับที่ 4/2660
 21. อนุญาต ฉบับที่ 3/2660
 22. อนุญาต ฉบับที่ 2/2660
 23. อนุญาต ฉบับที่ 1/2660
 24. อนุญาตต่อเลขที่ 1/2560
 25. อนุญาตต่อเลขที่ 2/2560
 26. อนุญาตต่อเลขที่ 3/2560
 27. อนุญาตต่อเลขที่ 4/2560
 28. อนุญาตต่อเลขที่ 5/2560
 29. อนุญาตต่อเลขที่ 6/2560
 30. อนุญาตต่อเลขที่ 7/2560
 31. อนุญาตต่อเลขที่ 8/2560
 32. อนุญาตต่อเลขที่ 9/2560
 33. อนุญาตต่อเลขที่ 10/2560
 34. อนุญาตต่อเลขที่ 11/2560
 35. อนุญาตต่อเลขที่ 12/2560
 36. อนุญาตต่อเลขที่ 13/2560
 37. อนุญาตต่อเลขที่ 14/2560
 38. อนุญาตต่อเลขที่ 15/2560
 39. อนุญาตต่อเลขที่ 16/2560
 40. อนุญาตต่อเลขที่ 17/2560
 41. อนุญาตต่อเลขที่ 18/2560
 42. อนุญาตต่อเลขที่ 19/2560
 43. อนุญาตต่อเลขที่ 20/2560
 44. อนุญาตต่อเลขที่ 21/2560
 45. อนุญาต ฉบับที่24/2560
 46. ความคืบหน้าการปราบปรามแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายของกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย
 47. อนุญาต ฉบับที่ 25/2560
 48. อนุญาตต่อ เลขที่22/2560
 49. อนุญาตต่อ ฉบับที่23/2560
 50. อนุญาต ฉบับที่26/2560
 51. อนุญาต ฉบับที่ 30/2562
 52. อนุญาต ฉบับที่ 31/2562
 53. ต่ออายุ 25/2562
 54. อนุญาตต่อ ฉบับที่ 20/2563
 55. อนุญาต ฉบับที่ 23/2563
 56. อนุญาต ฉบับที่ 24/2563