ทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตการจดทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน

ปี 2563-2566


ปี 2566 ฉบับที่ 1/2566 ฉบับที่ 2/2566 ฉบับที่ 3/2566 ฉบับที่ 4/2566 ฉบับที่ 5/2566 

            ฉบับที่ 6/2566 ฉบับที่ 7/2566 ฉบับที่ 8/2566 (new!)


ปี 2565 ฉบับที่ 1/2565  ฉบับที่ 2/2565 ฉบับที่ 3/2565 ฉบับที่ 4/2565 ฉบับที่ 5/2565 

            ฉบับที่ 6/2565 ฉบับที่ 7/2565 ฉบับที่ 8/2565 ฉบับที่ 9/2565 ฉบับที่ 10/2565 

            ฉบับที่ 11/2565 ฉบับที่ 12/2565 ฉบับที่ 13/2565 ฉบับที่ 14/2565 ฉบับที่ 15/2565  

            ฉบับที่ 16/2565 ฉบับที่ 17/2565 ฉบับที่ 18/2565 ฉบับที่ 19/2565 ฉบับที่ 20/2565     

            ฉบับที่ 21/2565 ฉบับที่ 22/2565 ฉบับที่ 23/2565 ฉบับที่ 24/2565 ฉบับที่ 25/2565

            ฉบับที่ 26/2565 ฉบับที่ 27/2565 ฉบับที่ 28/2565 ฉบับที่ 29/2565 ฉบับที่ 30/2565 
            ฉบับที่ 31/2565 ฉบับที่ 32/2565 ฉบับที่ 33/2565


ปี 2564 ฉบับที่ 1/2564  ฉบับที่ 2/2564  ฉบับที่ 3/2564  ฉบับที่ 4/2564  ฉบับที่ 5/2564 

            ฉบับที่ 6/2564  ฉบับที่ 7/2564  ฉบับที่ 8/2564  ฉบับที่ 9/2564  ฉบับที่ 10/2564

            ฉบับที่ 11/2564  ฉบับที่ 12/2564  ฉบับที่ 13/2564  ฉบับที่ 14/2564  ฉบับที่ 15/2564 

            ฉบับที่ 16/2564  ฉบับที่ 17/2564  ฉบับที่ 18/2564  ฉบับที่ 19/2564  ฉบับที่ 20/2564

            ฉบับที่ 21/2564 ฉบับที่ 22/2564  ฉบับที่ 23/2564   ฉบับที่ 24/2564   ฉบับที่ 25/2564 

            ฉบับที่ 26/2564  ฉบับที่ 27/2564  ฉบับที่ 28/2564  ฉบับที่ 29/2564  ฉบับที่ 30/2564

            ฉบับที่ 31/2564  ฉบับที่ 32/2564 ฉบับที่ 33/2564


ปี 2563 ฉบับที่ 1/2563  ฉบับที่ 2/2563  ฉบับที่ 3/2563  ฉบับที่ 4/2563  ฉบับที่ 5/2563

            ฉบับที่ 6/2563  ฉบับที่ 7/2563  ฉบับที่ 8/2563  ฉบับที่ 9/2563  ฉบับที่ 10/2563 

            ฉบับที่ 11/2563  ฉบับที่ 12/2563  ฉบับที่ 13/2563  ฉบับที่ 14/2563  ฉบับที่ 15/2563 

            ฉบับที่ 16/2563  ฉบับที่ 17/2563  ฉบับที่ 18/2563  ฉบับที่ 19/2563  ฉบับที่ 20/2563 

            ฉบับที่ 21/2563  ฉบับที่ 22/2563  ฉบับที่ 23/2563  ฉบับที่ 24/2563  ฉบับที่ 25/2563  

            ฉบับที่ 26/2563  ฉบับที่ 27/2563  ฉบับที่ 28/2563  ฉบับที่ 29/2563  ฉบับที่ 30/2563  

            ฉบับที่ 31/2563


ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตต่ออายุการจดทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน 2563-2566


ปี 2566 ฉบับที่ 1/2566 ฉบับที่ 2/2566 ฉบับที่ 3/2566 ฉบับที่ 4/2566 ฉบับที่ 5/2566 

             ฉบับที่ 6/2566 ฉบับที่ 7/2566 ฉบับที่ 8/2566 ฉบับที่ 9/2566(new!)


ปี 2565 ฉบับที่ 1/2565 ฉบับที่ 2/2565 ฉบับที่ 3/2565 ฉบับที่ 4/2565 ฉบับที่ 5/2565 

            ฉบับที่ 6/2565 ฉบับที่ 7/2565 ฉบับที่ 8/2565 ฉบับที่ 9/2565 ฉบับที่ 10/2565

            ฉบับที่ 11/2565 ฉบับที่ 12/2565 ฉบับที่13/2565 ฉบับที่14/2565  ฉบับที่15/2565

            ฉบับที่ 16/2565 ฉบับที่ 17/2565 ฉบับที่ 18/2565 ฉบับที่ 19/2565 ฉบับที่ 20/2565 

            ฉบับที่ 21/2565 ฉบับที่ 22/2565 ฉบับที่ 23/2565 ฉบับที่ 24/2565 ฉบับที่ 25/2565 

            ฉบับที่ 26/2565 ฉบับที่ 27/2565 ฉบับที่ 28/2565 ฉบับที่ 29/2565


ปี 2564 ฉบับที่ 1/2564  ฉบับที่ 2/2564  ฉบับที่ 3/2564  ฉบับที่ 4/2564  ฉบับที่ 5/2564  

            ฉบับที่ 6/2564  ฉบับที่ 7/2564  ฉบับที่ 8/2564  ฉบับที่ 9/2564  ฉบับที่ 10/2564

            ฉบับที่ 11/2564  ฉบับที่ 12/2564  ฉบับที่ 13/2564  ฉบับที่ 14/2564  ฉบับที่ 15/2564

            ฉบับที่ 16/2564  ฉบับที่ 17/2564  ฉบับที่ 18/2564  ฉบับที่ 19/2564  ฉบับที่ 20/2564

            ฉบับที่ 21/2564  ฉบับที่ 22/2564  ฉบับที่ 23/2564   ฉบับที่ 24/2564  ฉบับที่ 25/2564  

            ฉบับที่ 26/2564  ฉบับที่ 27/2564  ฉบับที่ 28/2564  ฉบับที่ 29/2564 ฉบับที่ 30/2564  
            
            ฉบับที่ 31/2564   ฉบับที่ 32/2564
 ฉบับที่ 33/2564 ฉบับที่ 34/2564                                   

            ฉบับที่ 35/2564


ปี 2563 ฉบับที่ 1/2563  ฉบับที่ 2/2563  ฉบับที่ 3/2563  ฉบับที่ 4/2563  ฉบับที่ 5/2563 

            ฉบับที่ 6/2563  ฉบับที่ 7/2563  ฉบับที่ 8/2563  ฉบับที่ 9/2563  ฉบับที่ 10/2563  

            ฉบับที่ 11/2563  ฉบับที่ 12/2563  ฉบับที่ 13/2563  ฉบับที่ 14/2563  ฉบับที่ 15/2563

            ฉบับที่ 16/2563  ฉบับที่ 17/2563  ฉบับที่ 18/2563  ฉบับที่ 19/2563  ฉบับที่ 20/2563 

            ฉบับที่ 21/2563  ฉบับที่ 22/2563  ฉบับที่ 23/2563  ฉบับที่ 24/2563 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตการจดทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน

ปี 2562-2560

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตต่ออายุการจดทะเบียนผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน 2560-2562

FILE PDF