การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับอนุญาตและการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในไต้หวัน

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตการเปลี่ยนชื่อผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนไทยไปทำงานในใต้หวัน


ปี 2566
ฉบับที่ 1/2566 ฉบับที่ 2/2566 ฉบับที่ 3/2566 ฉบับที่ 4/2566 ฉบับที่ 5/2566 
(New)


ปี 2565  ฉบับที่ 1/2565 ฉบับที่ 2/2565 ฉบับที่ 3/2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง อนุญาตการการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของผู้รับอนุญาตจัดหางานไต้หวันที่สามารถรับคนหางานไทยไปทำงานในใต้หวัน