ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
28-11-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดิจิตอล พลัส(ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)
28-11-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลของผู้สมัครเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดิจิตอล พลัส
28-11-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรองทอง การท่องเที่ยว
28-11-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบริการใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี ไซแนป เทคโนโลยี จำกัด
01-11-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไมดาส ซัพพลาย จำกัด
01-11-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเลิกการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อไว้ใช้ในราชการของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จำนวน 4 เครื่อง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไนซ์อินเตอร์ ซัพพลาย
10-10-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส อีลีเวเตอร์ จำกัด
10-10-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมนู สุขแช่ม และนายธนพล รักสนิท
10-10-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด
10-10-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
10-10-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี ไซแนป เทคโนโลยี จำกัด
10-10-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออกู๊ด56 จำกัด
27-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านดิจิตอล พลัส
22-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องฟอกอากาศและตู้ลำโพงเคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทาร์เกต บิวบอร์ด จำกัด
22-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรองทอง การท่องเที่ยว
22-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)
22-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊ดวานซ์ อิเล็กทรอนิกส์ ซีเคียว จำกัด
06-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)
06-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด
06-09-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด
 1 2 3 >