ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ค้นหา

วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ราคา
20-03-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด
01-03-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ ธำมรงค์รัตน์
01-03-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)
17-02-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด
17-02-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรองทอง การท่องเที่ยว
17-02-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาดสถานที่สอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน สินเจริญ
31-01-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายณันทวุฒิ เปรมเจริญ
31-01-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรองทอง การท่องเที่ยว
31-01-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)
31-01-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี วิคเตอร์ จำกัด (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)
31-01-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดผ้าคลุมเก้าอี้ห้องอบรม จำนวน 143 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจลิน เพียรพา
31-01-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญ รวมอุปกรณ์
31-01-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด
31-01-2023 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออลกู๊ด56 จำกัด
26-12-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 65 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
26-12-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรองทอง การท่องเที่ยว
26-12-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด
26-12-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่และทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสินเจริญ
26-12-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ก.เจริญการยาง จำกัด
28-11-2022 ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ดิจิตอล พลัส(ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ)
 1 2 3 >  Last ›