จัดหางานจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ