เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี (Thai Nation Flag Day)

จัดหางานจังหวัดพิจิตร นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ