tel โทรศัพท์ : 037-454022-3 email Pri@doe.go.th
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีความเข้มแข็งที่เป็น Best Practices ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2566
การประชุมหารือกองทุนกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เลขานุการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 43 ปี ก้าวสู่ปีที่ 44 แนวหน้า
วันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ นายหวันสฤษดิ์  หมัดอะหิน หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้ พร้อมด้วยนางฟองศรี  แก้วมณี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวปรีดา จงไกรจักร เจ้าพนักงานแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดตรังและกระบี่ เพื่อดำเนินการติดตามแบบสอบถามและสัมภาษ
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมเพื่อหารือแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

 1 2 3 >  Last ›