tel โทรศัพท์ : 037-454022-3 email Pri@doe.go.th

ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียนจำนวน 1 อัตรา
จต.2-0042/2566 การเกษตร (เพาะปลูก) (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2-0043/2566 งานเกษตรกรรม (เพาะปลูก) (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง 14 ตำแหน่ง อัตรา
จต.2-0040/2566 ช่างพ่นสี อู่ต่อเรือ(200 คน) , ช่างเชื่อม อู่ต่อเรือ(600 คน) , ช่างไฟฟ้า อู่ต่อเรือ(100 คน)(สาธารณรัฐเกาหลี)
จต.2-0039/2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต(ชาย/หญิง 22 คน) , เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค(ชาย/หญิง 4 คน) , ช่างตรวจสอบ(แอ็บบอต)(ชาย/หญิง 4 คน) , ช่างเทคนิคการผลิต(ชาย/หญิง 15 คน) , วิศวกร/ช่างเทคนิคโรงงาน(ชาย/หญิง 5 คน)(ประเทศสิงคโปร์)
จต.2-0038/2566 พนักงานผลิต ผลิตภัณฑ์กระดาษ (ชาย 5 คน) (ไต้หวัน)
จต.2-0037/2566 คนงานเกษตร (28 คน) (ประเทศโปรตุเกส)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการของกรมการจัดหางาน
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น และระดับสูง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะรับสมัครพนักงาน มหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง สถาปนิก จำนวน ๑ อัตรา
จต.2ข-0036/2566 ช่างทาสี (งานพ่นสี) รถยนต์และอื่นๆ (ชาย 2 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2ข-0035/2566 การเลี้ยงสัตว์ (งานเลี้ยงโคนม) (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2-0034/2566 ช่างปูน (ชาย 36 คน) , ช่างเหล็ก(ชาย 7 คน) , ช่างไม้ (ชาย 6 คน) , ช่างประปา (ชาย 4 คน) , ช่างปูกระเบื้อง (ชาย 4 คน) , ช่างไฟฟ้า (ชาย 4 คน) , ช่างสี (ชาย 4 คน) , ช่างเชื่อม (ชาย 4 คน) (ประเทศภูฏาน)
จต.2-0033/2566 พนักงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ชาย 9 คน หญิง 3 คน) (ไต้หวัน)
 1 2 >