ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ 2562 

  1. ตุลาคม 2561 
  2. พฤศจิกายน 2561
  3. ธันวาคม 2561
  4. มกราคม 2562
  5. กุมภาพันธ์ 2562
  6. มีนาคม 2562
  7. เมษายน 2562
  8. พฤษภาคม 2562