ถ้าต้องการคัดลอกรายชื่อผู้สมัครงาน ที่ได้ลงทะเบียนหางานกับทางสำนักงานฯ ไว้ ต้องทำอย่างไรบ้าง?


ทางนายจ้างต้องลงทะเบียนกับทางสำนักงานฯ ซึ่งสำนักงานฯ จะออกบัตรนายจ้างให้กับท่านไว้ใช้ติดต่อจัดหางานในเขตพื้นที่อื่น

ในกรณีที่นายจ้างเป็น นิติบุคคล ท่านสามารถยื่นลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://smartjob.doe.go.th/ ได้เอง และรอทางเจ้าหน้าที่อนุมัติเข้าใช้งานระบบ smartjob โดยไม่ต้องเดินทางมา ณ สำนักงานฯ หรือถ้าท่านสะดวกติดต่อ ณ สำนักงานก็ได้เช่นเดียวกัน


คำถามที่เกี่ยวข้อง Action
ถ้าต้องการดูตำแหน่งงานว่างผ่านทางออนไลน์ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์อะไร? เรียกดูข้อมูล
คู่มือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เรียกดูข้อมูล