ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
จับกัง1 เดินหน้านโยบายขจัดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสที่เท่าเทียม หางานให้คนพิการ สร้างรายได้ 18 ล้านบาท New
อธิบดีกรมการจัดหางาน สั่งปูพรมตรวจสถานประกอบการ เตือนรับต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษทั้งจำ-ทั้งปรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ให้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง
กรมการจัดหางาน เชิญชวนแรงงานไทยทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น เพื่อประกอบการยื่นขอVisa ทำงานสถานะแรงงานมีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers)ในประเทศญี่ปุ่น
กรมการจัดหางาน เชิญชวนแรงงานไทยทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นเพื่อประกอบการยื่นขอ Visa ทำงานสถานะแรงงานมีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศญี่ปุ่น
‘จับกัง 1’ ส่งแรงงานไทย 206 คน ไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
ครม.เห็นชอบ ให้คนต่างด้าว MoU ครบ 4 ปี อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไปอีก 2 ปี ไม่ต้องกลับประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนภัยผู้ที่ประสงค์จะขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา
นโยบายลดการพึ่งพิงแรงงานต่างชาติของประเทศมาเลเซีย
แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ (Beware of Scammers) หลอกลวงการทำวีซ่าและการไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา
รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไข จ้างงานเด็กจบใหม่ เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตา
ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ภายใต้งาน JOB EXPO THAILAND 2020
กำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม สำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS)
ข่าวดี มติ ครม. เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่ใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด ขอรับใบอนุญาตทำงานได้
รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้ความเห็นชอบเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
สื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Learning Materials)
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ 30/2563 เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น
การป้องกันลมแดด หรือ Heatstroke ฐานวิถีชีวิตใหม่ 2020
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในการดูแลและคุ้มครองคนไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ฤดูกาล 2020 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าและการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
 1 2 3 >  Last ›