ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ New
ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท Saudi Manpower Solutions Company
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย นายจ้างบริษัท ELITE ART CO.
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย นายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd.
ประกาศ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 9 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนิติกร
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านล่ามภาษาเมียนมาและภาษากัมพูชา)
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรโควตาผู้เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564
 1 2 3 >  Last ›