ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แจ้งผลการพิจารณาจัดสรรโควตาผู้เข้าร่วมโครงการสร้างงานและจ้างงานเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์) และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
คู่มือตำแหน่งงานว่าง (เพิ่มเติม)
คู่มือตำแหน่งงานว่าง
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564
 1 2 3 >  Last ›