วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมบนาถบพิตร
น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน