ก.แรงงาน จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงาน และกิจกรรม 5 ส
กรมการจัดหางาน สร้างการรับรู้และเข้าใจในทิศทางการปฏิบัติงานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

 1 2 3 >  Last ›