กรมการจัดหางาน ติวเข้มเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชีของกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน มอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงานของกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
กกจ. ประชุมหารือช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
อธิบดี กกจ. เป็นประธานการประชุมกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 7/2562 ย้ำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต

 1 2 3 >  Last ›