เปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการ ตาม พระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อ.เมือง จ.นครนายก
ทางการไทย-กัมพูชา หารือชื่นมื่น เตรียมความพร้อมนำเข้าแรงงานกัมพูชา หลังใบอนุญาตทำงานสิ้นสุด
กรมการจัดหางาน ร่วมกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผู้บริหารและข้าราชการกรมการจัดหางาน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 1 2 3 >  Last ›