ผู้แทนศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมคณะ เยี่ยมชมการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
แรงงานต่างด้าวได้เฮ! กนร.เห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานเดินทางกลับประเทศร่วมงานประเพณีสงกรานต์5-30 เม.ย.นี้
กรมการจัดหางาน จัดอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ร่วมงานลงนาม เอ็มโอยู ตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรมการจัดหางานอบรมบุคลากรด้านการบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว มุ่งเน้นความซื่อสัตย์ โปร่งใส และถูกต้อง
หารือข้อราชการ เกี่ยวกับพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการแรงงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในภาคประมงของประเทศไทย

 1 2 3 >  Last ›