รองอธิบดี กกจ.  ร่วมการประชุมทางไกลระหว่างผู้แทนกระทรวงแรงงานและผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
ร่วมต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนกลุ่มแรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบอาชีพอิสระย่านตลาดเทศบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ VDO Conference
ต้อนรับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น ประจำกรุงเทพฯ (JETRO Bangkok) และคณะ
กกจ. ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2564
กกจ. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 6/2564

 1 2 3 >  Last ›