นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว อาคารเล้าเป้
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายของกรมการจัดหางาน เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายของกรมการจัดหางาน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 13 กรมการจัดหางาน
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในระยะต่อไป ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ อาคารกระทรวงแรงงาน
นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้ข้อมูลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 37/2560 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล กรมการจัดหางาน

 1 2 3 >  Last ›