กกจ. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดี คนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายในสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รองอธิบดีกรมการจัดหางานร่วมคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมการจัดหางาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการบูรณาการเข้าพบสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมอาชีพคนพิการ
รมว.แรงงาน​ มอบนโยบายให้ชุดเฉพาะกิจออกปราบปรามแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาทำงาน​ โดยทำควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ให้นายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย​
กกจ. ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (คบต.) ครั้งที่ 4/2564

 1 2 3 >  Last ›