นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องที่เสนอลงโทษทางทะเบียน หักหลักประกัน และดำเนินคดีอาญา ครั้งที่3/2560 ห้องทำงาน ชั้น 9 กรมการจัดหางาน
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมร่วมกับเอ็นจีโอเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ พร้อมกับตอบข้อหารือ ข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และปัญหาอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

 1 2 3 >  Last ›