อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมรับมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ครบรอบ 29 ปี
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 7
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้การต้อนรับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน

 1 2 3 >  Last ›